rozwój

Motyle są rozdzielnopłciowe i przechodzą przeobrażenie zupełne. Samica składa jaja w miejscach, w których larwy maja zapewniony pokarm. Z jaj wylęgają się gąsienice, ich główną czynnością jest przyjmowanie pokarmu potrzebnego do wzrostu i odkładania materiałów zapasowych niezbędnych do dalszego rozwoju. Gąsienice kilka razy linieją. Kiedy dorosną, przestaja przyjmować pokarm, po czym zwykle opuszczają roślinę żywicielską i wyszukuja sobie odpowiedniego miejsca do przepoczwarzenia się. Niektóre gąsienice przed przepoczwarzeniem się przędą z jedwabnej nici kokony (głównie są to gąsienice motyli nocnych). Motyle nocne wylęgają się z poczwarki najwcześniej po południu albo wieczorem.

Jajeczka

Jajeczka mają różne kształy, w zależności od gatunku różne kolory, a na powierzchni czasem można zobaczyć desenie z kropek lub kresek.Aby powstało jajeczko, musi dojść do zapłodnienia.

Gąsienica

Z jajeczka wykluwa się gąsienica - larwa motyli. Bardzo często pierwszym pokarmem jest skorupka, z której się wykluła. Pożywieniem gąsienic są miekkie części roślin, choć są i takie, które żywią się zdrewniałymi częściami. Gąsienice żerujące gromadnie mogą stać się szkodnikami i zniszczyć uprawy. Gąsienica pobiera olbrzymie ilości pokarmu, po to by przeobrażać się najpierw w coraz większą gąsienicę (linienie), a na końcu w poczwarkę.

Poczwarka

Poczwarka to kolejne stadium rozwoju motyla. Gąsienica przestaje przyjmować pokarm, opróżnia przewód pokarmowy, zrzuca z siebie oskórek i zmienia się w nieruchomą formę. Z pozoru można uznać ją za martwy organizm, tymczasem we wnętrzu formuje się dorosły motyl. Ćmy często tworzą misterne oprzędy. Oprzędy są to osłonki wytwarzana przez larwy ciem. Jest to snuta z wydzieliny gruczołów gębowych, krzepnącej na powietrzu w nić. Oprzęd jedwabnika zwany jest kokonem.

Imago

Po wyjściu z poczwarki skrzydła są jeszcze krótkie i zmięte, ale jak tylko owad stanie na pewnym podłożu, zaczyna je rozpościerać przez pompowanie hemolimfy (płyn ustrojowy owada). Zewnętrzny szkielet z chityny, początkowo miękki i plastyczny, schnie i przez to twardnieje. Po wyschnięciu materiał staje się sztywny i wytrzymały, przy równoczesnej lekkości i elastyczności.

 

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery